Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης»

«Τμήμα Χορού» του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ιδρύθηκε το 1979. Το 1993 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εθνογραφίας και Χορού». Την περίοδο εκείνη μια ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από χορευτές του τμήματος ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής της τοπικής μουσικο-χορευτικής έκφρασης, με αντικείμενα τη μορφολογία των τοπικών χορών και τη δομή της χορευτικής κίνησης, τα χαρακτηριστικά του τοπικού χορευτικού στυλ, τις αλλαγές που αυτό δέχθηκε μέσα από την επίδραση οικονομικών, κοινωνικών και ιστορικών παραγόντων, χορούς που έπαψαν να χορεύονται και τους λόγους της απώλειάς τους.
H προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα και συνιστά το ένα πεδίο δράσης του τμήματος. Με τη χρήση επιστημονικών εθνογραφικών μεθόδων επιδιώκεται n παρατήρηση και n κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο βιώνεται και μορφοποιείται ο χορός μέσα σε πηγαίες χορευτικές περιστάσεις όπως πανηγύρια, γάμους και άλλες αυθόρμητες καταστάσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αρχειοθετούνται και βρίσκονται στη διάθεση κάθε ερευνητή.
Το δεύτερο πεδίο δράσης του τμήματος συνίσταται στη μεταφορά αυτών των γνώσεων στα παιδιά που συμμετέχουν στις διάφορες χορευτικές ομάδες μέσα από τη διδασκαλία, πρώτιστα των τοπικών αλλά και άλλων χορών από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Με αυτό το σκοπό οργανώνονται σεμινάρια με Θέματα όπως παράδοση, φολκλόρ, χορογραφία, αλλοίωση του χορού κ.α. Αν και είναι αναπόφευκτη n τυποποίηση του χορού μέσα από τη Θεατρική παρουσίασή του, στόχος του τμήματος είναι n μετάδοση σαφούς και ενσυνείδητης χορευτικής γνώσης στις χορεύτριες και στους χορευτές.
Το «Τμήμα Εθνογραφίας και Χορού» απασχολεί σήμερα 300 άτομα ηλικίας 5-50 ετών. "Εχουν πραγματοποιηθεί 1418 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά ή εκπομπές σε τηλεοπτικά κανάλια.
Οι εκδηλώσεις του εξωτερικού είναι οι εξής:
• 1981 Βέλγιο, Ολλανδία
• 1982 Καναδάς
• 1985 Ελβετία
• 1989 Καναδάς
• 1992 Γερμανία
• 1993 Βέλγιο
• 1995 Σουηδία
• 1998 Γερμανία
• 2002 Κύπρος
• 2003 Σιάτλ H.Π.A.
Το κλίμα βαθιάς φιλίας και συνεργασίας που επικρατεί στα χορευτικά μαθήματα, στις εμφανίσεις των χορευτικών ομάδων και στα κοινά τους γλέντια συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των μελών του τμήματος. Σκοπός της λειτουργίας του «Τμήματος Εθνογραφίας και Χορού» είναι να γνωρίσουν οι νέοι και νέες το χορευτικό παρελθόν και παρόν της Ελλάδας και να κάνουν το χορό τρόπο ζωής και μέσο έκφρασής
τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου